Skal du ikke starte på stevne, men kanskje reise på trening eller clinic i utlandet så gjelder andre regler.

 • Du må da ha veterinærattest fra en veterinær fra Mattilsynet som ikke er eldre enn 24 timer før du reiser fra Norge. Dette avtales pr telefon med det lokale Mattilsynets kontor, og de kommer da enten hjem på stallen dagen du reiser, eller du avtaler å møte dem i nærheten av grenseovergangen du skal over når du reiser. Dette koster ca 1000-2000kr. Veterinæren vil da sjekke pass, chip, vaksiner og se over at hesten virker i form til reisen, og du vil få et stemplet TRACES dokument/helseattest som skal vises i Tollen.
 • I forkant av avtalen med veterinær (dvs. når du ringer og avtaler tid for grensekontroll) vil du trenge følgende opplysninger til TRACES registrering (Du kan laste ned skjemaet her).
  • Opplysninger om hesten (navn, alder,rase, reg nr, stallens adresse osv)
  • Opplysninger om eier (navn, personnummer, addresse, telefon)
  • Opplysninger om bilen som skal kjøre hesten (reg. nr. på bil, reg. nr. på henger)
  • Opplysninger om treningsted/der hesten skal være (adresse).
  • Du vil også bli spurt om ca reisetid i timer, husk å beregne pauser om turen er lang
 • Du må stoppe i Tollen og deponere 25% MVA av hestens verdi (dette står beskrevet nærmere under spørsmålet “Jeg skal på stevne i Sverige, hva gjør jeg”. Husk å beregne god tid, dette er mye papirarbeid for tollerne.
 • Du kan ikke bruke carnet ved trening, Carnet gjelder kun for reiser til konkurranser.
 • Deretter har du da 10 dager du kan oppholde deg i Sverige.
 • Vil du bli i Sverige lenger enn 10 dager? Da må du ha en ny veterinærattest før du reiser fra Sverige, fra Svenske Jordbruksverket. Dette må bestilles gjennom den lokale Disktrikstsveterinæren i Sverige, og må også gjøres maks. 24 timer før innreise til Norge. Dette koster også ca 1000-2000 kr. De vil da gjøre en klinisk undersøkelse av hesten og utstede en helseattest, som du viser i tollen på vei hjemover.
 • Du stopper da på rødt i tollen på vei hjemover og viser enten helseattesten fra du reiste TIL Sverige (hvis du har vært i Sverige 10 dager eller kortere), eller en ny attest fra Disktriksveterinær, samt signerer for tilbakeføring av deponert MVA. Husk bankinformasjonen din der du ønsker pengene tilbakeført (kontonr. IBAN og BIC).