Vi gratulerer Heidi Kragstad & Frozen Chic Olena som årets HighPoint-vinnere på nivået Beginner, og Madeleine Aleksandersen & Buddy som årets HighPoint-vinnere på nivået Open! Premiene sendes per post!

Vi har lagt ut oversikt over hvor mange HighPoints de ulike ekvipasjene har opparbeidet seg gjennom sesongen 2023, og oversikten finner du her: HighPoints

Du kan også se hvor mange klassepoeng de ulike ekvipasje har opparbeidet seg totalt, som er styrende for hvilket nivå ekvipasjene kan starte på stevner. Vi har sendt ut e-post til de ekvipasjene som har rykket opp i nivå.

Takk for en flott stevnesesong!