(Foto: Trine Bøhnsdalen)

WRAN

WRAN står for Western Riders Assosiaction of Norway og er en paraplyorganisasjon som skal fremme westernsporten i Norge. Under WRAN finnes det flere lokale klubber spredt fra nord til sør i landet som holder ulike samlinger, treninger og stevner.

WRAN fastsetter konkurranseregler, utsteder konkurranselisenser og har som mål å spre, utvikle og samordne westernridningen i Norge.

WRAN-styret 2024

PRESIDENT
PRESIDENTIrene Ulseth
VISEPRESIDENT
VISEPRESIDENTMonica Trobe Hartveit
SEKRETÆR
SEKRETÆRKamilla Isingrud
KASSERER
KASSERERHeidi Kragstad
STYREMEDLEM
STYREMEDLEMChristina Landewall
STYREMEDLEM
STYREMEDLEMMalin Rausand
STYREMEDLEM
STYREMEDLEMMalin Engeli
VARA STYREMEDLEM
VARA STYREMEDLEMThea Rugsveen