Klubb og medlemmer

Om man ønsker opprette en ny klubb innenfor WRAN så må dette søkes om. Benytt skjema nedenfor:

WRAN tilknyttede klubber kan søke WRAN om økonomisk støtte. Klubbene må begrunne hvorfor de ønsker økonomisk støtte. Ved søknad om økonomisk dekning av underskudd ved  allerede arrangerte arrangement skal søknad sendes inn senest 10 dager etter at arrangementet er holdt.

Ved innsending av medlemslister og WRAN-kontingent skal klubbene benytte denne malen:

Ved formell klage mot en dommer eller protester/klager på stevneplassen, i forbindelse med bedømming av en klasse, skal dette skjema benyttes:

Stevne

Her er liste over WRAN-godkjente dommere, dommerassistenter og dyrevelferdskontrollører:

Klubber som ønsker å arrangere A og B-stevner må søke WRAN om dette. Det kreves ingen søknad for C-D-E-stevner.

En dyrevelferdskontrollør/steward skal ivareta dyrevelferden under WRAN-stevner og sikkerheten til både hester og folk. Stewarden skal føre protokoll over hva som har blitt gjort i løpet av stevnedagen, og eventuelle hendelser. Følgende protokoll skal brukes:

Her ligger alle scoresheets til de ulike klassene:

Trail:

Reining:

Ranch Riding:

Western Riding:

Roping:

Working Cow Horse:

Cutting:

Noen ganger kan arrangøren etter egen vurdering kreve egenerklæring for hester som skal delta på stevne. I situasjoner med spesiell smittefare kan arrangøren kreve helseattest av hestene dersom myndighetene eller NRYF krever eller anbefaler det. Krav om egenerklæring og helseattest gjelder i slike tilfeller også deltakende hester som normalt står oppstallet på stevneområdet. I den forbindelse er det blitt laget et egenerklæringsskjema som skal benyttes:

Ved veterinærsjekk på stevne kan dette skjema benyttes.

Her er et kompendium om rollene til en stevneleder under stevnet, det er også mange bra tips til hvordan planlegge og arrangere et WRAN-stevne.

Andre skjemaer

Er det et skjema du ikke finner? Ta kontakt med oss så løser vi det!