Stevnearrangør

Tips og råd, samt skjema og dokumenter for klubber som ønsker å arrangere WRAN-stevne

Her er liste over WRAN-godkjente dommere, dommerassistenter og dyrevelferdskontrollører:

Klubber som ønsker å arrangere A og B-stevner må søke WRAN om dette. Det kreves ingen søknad for C-D-E-stevner.

En dyrevelferdskontrollør/steward skal ivareta dyrevelferden under WRAN-stevner og sikkerheten til både hester og folk. Stewarden skal føre protokoll over hva som har blitt gjort i løpet av stevnedagen, og eventuelle hendelser. Følgende protokoll skal brukes:

Her ligger alle scoresheets til de ulike klassene:

Trail:

Reining:

Ranch Riding:

Western Riding:

Roping:

Working Cow Horse:

Cutting:

Noen ganger kan arrangøren etter egen vurdering kreve egenerklæring for hester som skal delta på stevne. I situasjoner med spesiell smittefare kan arrangøren kreve helseattest av hestene dersom myndighetene eller NRYF krever eller anbefaler det. Krav om egenerklæring og helseattest gjelder i slike tilfeller også deltakende hester som normalt står oppstallet på stevneområdet. I den forbindelse er det blitt laget et egenerklæringsskjema som skal benyttes:

Ved veterinærsjekk på stevne kan dette skjema benyttes.

Her er et kompendium om rollene til en stevneleder under stevnet, det er også mange bra tips til hvordan planlegge og arrangere et WRAN-stevne.