(Foto: Trine Bøhnsdalen)

Referater

Her finner du referater fra styremøter, årsmøter og forbundets årsberetninger.

Møtereferater 2018:

Årsmøte WRAN lørdag 10. mars 2018.

 2018-08-19-styremøte_referat

Møtereferater 2019:

WRAN årsmøtereferat 2019

WRAN årsmøtereferat ekstraordinært 2019

Møtereferater 2020:

WRAN Årsmøte 2020

Møtereferater 2021:

WRAN årsmøte 2021

Ønsker du tilgang på tidligere års referater, kontakt oss direkte.