WRAN er en paraplyorganisasjon designet for å støtte, promotere og videreutvikle westernsporten i Norge. WRAN bidrar med midler og personell til stevner, utarbeider konkuranseregler og utsteder konkurranselisenser. Ved å være medlem i en WRAN-tilsluttet klubb er du med på å støtte opp om dette arbeidet og samordne westernridningen i Norge.