For å bli medlem i WRAN må du være medlem i en WRAN-tilsluttet klubb. Det finnes åtte WRAN-klubber i Norge og du kan se hvor de ligger i landet under fanen “Hvor er nærmeste WRAN-klubb?”. Du finner også info om hver klubb under menyknappen KLUBBER.