Ingen klubb i nærheten av deg, eller har du lyst til å starte en egen klubb? Da må du bruke innmeldingsskjema for ny klubb (som du også finner i skjemabanken under knappen ANNET).

Medlemskal i WRAN kan søkes av alle rideklubber som har westernridning som en del av sitt tilbud eller som etter styrets vurdering kvalifiserer til slikt medlemsskap. Klubben må minimum ha:

– 7 medlemmer

– Et styre bestående av minst 3 medlemmer (leder, sekretær og kasserer)

– Vedtekter vedtatt av klubbens årsmøte som samsvarer med WRANs virksomhet, formål og interesser.

(Mer informasjon om medlemsskap i WRAN kan du også lese om i WRANs regelbok på side 4).

Pris for medlemsskap i WRAN er 150 kr. for enkeltperson ellr 200 kr. for familie som hver lokale WRAN-klubb btaler inn til WRAN på kontonr. 1271.05.57932. Hver lokale WRAN-klubb fastsetter egne medlemskontingenter hvor WRAN-medlemsskapsprisen er inkludert.

Hvis du vurderer å starte klubb kan det også være lurt å sjekke ut Norges Idrettsforbund sin klubbguide, her finnes det blant annet gode tips om drift og økonomi.