o Hestens velferd kommer alltid i første rekke.

o Alle som på en eller annen måte har omsorg for hester skal opptre på en slik måte at hesten er beskyttet mot skader, på eller under trening og konkurranse.

o Det er ikke lov å trene en eller konkurrere på en måte som skader eller skremmer hesten.

o Hesten skal trenes og konkurreres i samsvar med utdanningsnivå og evne.

o Hesten skal ikke gå på medisiner som på en eller annen måte påvirker evnen til å yte bedre eller for å skjule skader.

o Hesten må være frisk, i god kondisjon og godt forberedt til konkurransen.

o Deltakernes tilnærming til hesten må være preget av kunnskap og respekt.

o Det er utøvernes ansvar og kontinuerlig utdanne seg selv og sine hester.

o Doping, alkohol og andre rusmidler hører ikke hjemme i hestesporten.

o På konkurransen må det tas hensyn til andre konkurrenter og deres hester.

o Vennskap og samarbeid er viktig.

o Lover, regler og forskrifter samt spesifikke konkurranseregler for hver disiplin må alltid respekteres.