WRAN har holdt årsmøte og styremøte med flere ulike saker på agendaen. Det er også satt på plass et nytt styre som vil jobbe for videre utvikling av forbundet og aktuelle saker.

Du finner tilgang til referatene under WRAN > Referater.

Du finner også direktelink her:

WRAN ÅRSMØTE 2023

WRAN Styremøte 19/3 2023