Velkommen til årsmøte i WRAN!

– Dato: Lørdag 18.mars
– Tid: kl.13.00
– Sted: Ormsundveien 8, Villa Solheim ved Nedre Bekkelaget skole. Kjør inn på skolens parkering og gå bak skolen. Der ser man en stor hvit villa som er der vi skal være.
– Teams: Møtet vil også foregå på teams, men WRAN oppfordrer så mange som mulig å møte opp “live”. Det blir hyggelig og sosialt å treffes igjen:)

Agenda: 1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av årsmøtets innkalling

3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede

4. Valg av tellekorps

5. Valg av to personer til å underskrive protokoll

6. Styrets årsberetning og regnskap

7. Revisors beretning

8. Ansvarsfrihet for styret

9. Fastsettelse av kontingent

10. Innkomne forslag.

11. Valg av: -President -Visepresident -Sekretær

12. Valg av: -Styremedlemmer og varamenn -revisor og deres varamann – Valgkomité

-Representanter til komiteer mm. Forslag til årsmøtet skal sendes inn senest 3 uker før årsmøtet skal avholdes. Forslag kan sendes på mail til postmaster@wran.no Personer som ønsker evt stille til valg kan melde seg til sin klubb eller WRANs valgkomité. WRAN minner om klubbenes plikter overfor ifølge vedtektene §8: – Å sende WRAN oversikt over klubbens styre – Å betale inn medlemsavgift til WRAN, samt sende inn medlemslister innen 20. februar(NB! Husk nytt skjema!!) – Å sende inn navn på klubbens valgte, stemmeberettigete delegater til WRANS årsmøte før årsmøtet.

Velkommen!