Styret i WRAN har gjennomført årets 2. styremøte. Denne gangen ble det blant annet diskutert poengberegning og High Points, kurs for ringstewards og oppdatering av gamle skjemaer.

Du finner tilgang til referatene under WRAN > Referater.

Direktelink:
WRAN Styremøte 2 / 3 2023