Fredag 8. januar har WRAN hatt styremøte på teams. Vi har fått gått igjennom ett par saker for året, og her kommer en rask oppsummering:

  • Det blir ekstraordinært årsmøte 7. februar, på teams. Link skal bli sendt til klubbene.
  • Det blir ordinært årsmøte 7. mars. (Vi håper vi kan møtes, om ikke blir dette på teams)
  • Vi i WRAN håper på å arrangere E show.
  • Ny og oppdatert regelbok kommer snart.
  • I 2021 er det planlagt minst to vanlige stevner, og vi håper det lar seg gjennomføres!

Følg med på facebooksiden vår for enkle konkurranser (som eksempel: bildekonkurranse)

mvh

Styret