Oppdatering: Som det har vårt opplyst om på Facebook og i epost til klubbene, har årsmøtet blitt flyttet til lørdag 29. august 2020 pga covid-19.

Vi ber om at de som ønsker å delta, melder seg på ved å sende epost til postmaster@wran.no innen 23. august. Vi vurderer å bruke videokonferanse i stor grad for å gjennomføre møtet. Vennligst oppgi om du ønsker å møte fysisk, eller om du vil delta på videokonferanse. Ved videokonferanse, vennligst oppgi epostadresse. Vi kommer tilbake med med detaljer om deltakelse etter påmeldingsfristen.

——–

Årsmøtet 2020 blir lørdag 14. mars kl 13 på Villa Solheim, Ormsundveien 2, Oslo.

WRAN-innkallingÅRSMØTE2020 

Saker til årsmøtet kan meldes inn av klubbene senest 3 uker før årsmøtet.

WRAN minner om klubbenes plikter (vedtektene § 8):

  • Sende inn oversikt over klubbens styre, evt referat fra årets årsmøte
  • Sende inn oppdatert medlemsliste og betale tilhørende kontingenter
  • Sende inn oversikt over hvem som er valgt til å representere klubben på WRANs årsmøte