Tid: Søndag 7. Februar 2021, klokken 18:00
Sted: Nettmøte, egen link kommer

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkallingen
  3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede*
  4. Valg av tellekorps
  5. Valg av to personer til å underskrive protokoll
  6. Valg av kasserer og ett styremedlem
  7. Valg av ny valgkomite

Dette er et ekstraordinært årsmøte, det er IKKE anledning til å ta opp andre saker enn de som er på agendaen.
* Siden dette årsmøtet foregår før frist for innmelding av medlemmer for klubbene i 2021,
vil antall stemmer beregnes ut i fra antall medlemmer i 2020.

mvh

Styret i WRAN

FOTO: Arkivbilde