Se til at du er på plass til prisutdelingen og sitt gjerne på hesten. Når ditt navn ropes opp, ri gjerne noen steg fram så prisutdeleren og publikum vet hvem du er.