Se til at du er på plass ved gaten i passende tid før du skal inn. Følg speakers/gatekeepers anvisninger.