Om innførsel av hest TIL Sverige Jordbruksverket: (veterinærregler)

Om innførsel av hest til Sverige Tollregler:

Om reise med hest til Sverige, Mattilsynet:

Stevner, tollregler

NRYF, info om stevnestart i utlandet

Carnet, tollregler

Hest som reisegods, tollregler