Gjør deg kjent med gjeldene regler i god tid før stevnet. Regelboken kan lastes ned på WRAN.no om kort tid.