For deltagelse på E-stevne/i E-klasser kreves ikke medlemskap i klubb. Skal du derimot starte D, C, B, A stevne, må du være medlem i en WRAN tilsluttet klubb.