Dette er helt individuelt og litt opp til egen interesse og arrangerte treninger. Du kan lese mer om hver gren lenger ned på denne siden. Ofte begynner mange med de allsidige grenene som trail, pleasure, horsemanship mm. for så å gå videre i spesifikke retninger, slik som reining, roping eller kvegklasser, etter egeninteresse. De ulike klubbene arrangerer også ofte prøve-på dager hvor du kan prøve deg på de ulike westerngrenene og få et innblikk i hvordan de ris. Du kan lese mer om de ulike westerngrenene lenger ned på siden.