Styret i WRAN ønsker velkommen til et nytt ekstraordinært årsmøte torsdag 24. august 2023. De gamle vedtektene stiller krav om at endringer i vedtektene må godkjennes i to separate årsmøter. Innkalling, samt forslaget med de nye vedtektene, er sendt til klubbene på e-post. Det er klubbenes ansvar å sende disse videre til sine medlemmer. Klubbene må også melde sine stemmeberettigede delegater til WRAN innen 12. august.

Håper vi sees!

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Forslag til nye vedtekter

Link til arrangement på Facebook