Det er endelig tid for timed-events dommerkus. Etter nøye vurdering vil kurset ha en teorikveld, og en praksisdag for sikkerhet. Etter endt kurs kan vedkommende som deltok dømme roping, barrelrace, keyholerace og polebending på C stevne nivå (inkludert annet tilsvarende). Kveggrener er utenom.

Teoridel: På teams 26 juni klokken 20:00. Link vil bli sendt til påmeldte.

Praksisdel: 20 august 2022. Det vil foregå en praksisdel på Tokerud Gård utenfor Oslo, og en praksisdel i Rogaland. Deltagerene står fritt til å velge hvilken de vil delta på. Mer informasjon vil komme nærmere.

Ps. Deltageren må være med på både teori og praksis for å få godkjent utdanning fra WRAN. Det er Tina Selland som tar for seg Roping, og Kristine Molina tar for seg barrels, poles og keyhole. Begge to har en bred erfaring og utdannelse i timed events.

Den praktiske delen vil vi komme tilbake med mer informasjon om instruktør.

Påmelding kan gjøres til: postmaster@wran.no innen 25.Juni.