Det skjer mye bak kulissene i WRAN. Her kan du lese om litt av hva som har skjedd og hva som er planlagt fremover.

  • Nylansering av Steward/dyrevelferdskontrollør-kurs, informasjon til klubbene kommer snarest
  • Dommerseminar, og lansering av egne Timed Events dommere (unntak: kveggrener)
  • Offisiell liste over ryttere med kveglisens
  • Revisor for 2022 er i orden
  • Alle High Point premier er delt ut for 2021
  • Klagekomite er lansert, for klager send epost til klagekomite@wran.no
  • Offisiell WRAN instagramkonto, nye innlegg hver uke
  • Lansering av Walk and Trot-cup for de enkelte stevnene, hvor klubbene kan velge å kåre en sammenlagt vinner
  • Planleggingen av Dyr for alle 2022 er i gang