På grunn av den usikre situasjonen rundt korona blir årsmøte elektronisk.
Vi flytter derfor tidspunktet til 18:00, siden ingen vil ha behov for å reise.

Klubbene må melde inn eventuelle saker til årsmøtet innen 22. februar.
Vi minner om klubbenes plikter ovenfor WRAN i følge vedtekntene §8.

  • Å sende WRAN oversikt over klubbens styre
  • Å betale inn medlemsavgift til WRAN, samt sende inn medlemslister senest 20 februar
  • Å sende inn navn på klubbens valgte stemmeberettigete delegater til WRANS årsmøte før møtet

Derfor kontaktinfo for klubbens endres trenger vi å få beskjed det, feks. via epost.

Alle meldinger til WRAN om dette kan sendes til postmaster@wran.no.
Antall medlemmer som meldes inn før årsmøtet bestemmer hvor mange stemmer den aktuelle klubben har på årsmøtet.

MVH
Marianne Seland /m Styret