Hei alle sammen!

Vi i WRAN ønsker å opprette grenutvalg bestående av aktive og engasjerte medlemmer fra klubbene. Grenutvalgene vil være en super mulighet for utveksling av ideer på tvers av klubbene, og man får en sjanse til å påvirke sportens utvikling. Se eget vedlegg for mer informasjon om GU.

Vi håper dette kan være et positivt bidrag til sporten, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere!