(Foto: Trine Bøhnsdalen)

WRAN

WRAN står for Western Riders Assosiaction of Norway og er en paraplyorganisasjon som skal fremme westernsporten i Norge. Under WRAN finnes det flere lokale klubber spredt fra nord til sør i landet som holder ulike samlinger, treninger og stevner.

WRAN fastsetter konkurranseregler, utsteder konkurranselisenser og har som mål å spre, utvikle og samordne westernridningen i Norge.

WRAN-styret 2023

PRESIDENT
PRESIDENTIrene Ulseth
VISEPRESIDENT
VISEPRESIDENTMonica Trobe Hartveit
SEKRETÆR
SEKRETÆRIga Kamilla Isingrud
KASSERER
KASSERERHeidi Kragstad
STYREMEDLEM
STYREMEDLEMChristina Landewall
STYREMEDLEM
STYREMEDLEMLevi Veidemo
STYREMEDLEM
STYREMEDLEMThea Rugsveen
VARA STYREMEDLEM
VARA STYREMEDLEMBjørg Andreassen Hals
VARA STYREMEDLEM
VARA STYREMEDLEM Ingvil Eriksen