(Foto: Trine Bøhnsdalen)

Referater

Her finner du referater fra styremøter, årsmøter og forbundets årsberetninger.

Møtereferater 2023:

WRAN Årsmøte 2023

WRAN Styremøte 19/3 2023

WRAN Styremøte 2/4 2023

WRAN Styremøte 19/4 2023

WRAN Ekstraordinært årsmøte 26/5 2023

WRAN Styremøte 14/6 2023

WRAN Ekstraordinært årsmøte 24/8 2023

Møtereferater 2022:

WRAN Årsmøte 2022

Møtereferater 2021:

WRAN Årsmøte 2021

Møtereferater 2020:

WRAN Årsmøte 2020