I dette webinaret dukker vi ned i noen av de viktigste små signalene fra hesten og hva vi kan gjøre for å vise hesten at vi legger merke til disse signalene og hvordan vi praktisk kan dra nytte av å legge merke til dem. Vi vil blant annet se på litt ulike videoer og observere atferd og små signaler i praksis, og se i detalj på hva forskjellige dempende signaler er, hva avstandsskapende atferd betyr, hva som menes med avledningsatferd (discplacement behaviors) og hva slags atferd dette kan være, hestens minste stress-signaler, samt mange andre små detaljer om tegn og kroppsspråk – der forståelsen av dem kan ha stor innvirkning på relasjonen mellom hest og menneske.
Webinaret varer ca. 1,5 time, samt ca. 30 min. satt av til litt generelle spørsmål og svar/refleksjoner. De som vil kan gjerne sende inn spørsmål eller innspill til webinaret i forkant til Trine på post@trinebohnsdalen.no.
Webinaret er gratis for WRAN-medlemmer, men vi åpner opp for ikke-medlemmer også- for en pris på 200kr.
Påmelding gjøres her: https://forms.gle/sSbxhHoAdTELRAL96
Påmelding og evt betaling må gjøres senest 12.juni. Link til webinar sendes ut på mail. Webinaret vil være tilgjengelig som opptak en kort periode for de som ikke rekker/kan være med live.
Betaling gjøres til konto: 1271.05.57932
For spørsmål om webinaret: postmaster@wran.no
Se vår FB-side for arrangement: https://www.facebook.com/events/952743579968317/