KLAGEKOMITE

WRAN styret har satt i gang en klagekomite for klagesaker som omhandler wran. Det kan for eksempel være klage på stevner, styret, dommerklager, eller lignende. Klagene mottas anonyme og vil kun bli delt med klagekomiteen.

Epost for klager: klagekomite@wran.no

mvh Styret